adás

 

Konferencia a Kárpát-medencei versenyképességről

 

A IV. Magyar Világtalálkozó keretében került megrendezésre az 5. Báthory – Brassai Konferencia. A tudományos konferencia szervezői nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint a Kárpát-medencei versenyképesség kérdéskörének megvitatását. A téma számos elismert gondolkodót érintett meg. A 24 szekcióban, magyarországi, és határon túli egyetemek kiválóságai cseréltek eszmét ebben a gazdasági, és társadalmi szempontból is rendkívül fontos témakörben. A Konferencia különlegessége az is, hogy multidiszciplináris jellege mellett, nem csak a tudomány jeles képviselői kaptak lehetőséget a témához való hozzászólásra. Egyetemi hallgatók is bemutathatták kapcsolódó munkáikat, egy generációs hidat képezve.

Dr. Tuzson Tibor, a Konferencia főszervezője, és Neubauer Éva konferenciaszervező heroikus munkát vállalt, amikor a 220 szerző, 180-at is meghaladó számú előadását rendezte a 2 napos konferencia időtáblájába. A konferenciát jelentős támogatással karolta fel az Óbudai Egyetem, Professzor Dr. Rudas Imre, és Professzor Dr. Fodor János, valamint Professzor Dr. Vajda István. A Konferenciát a 2. napon egy kerekasztal beszélgetés zárta, ahol olyan fontos kérdéseket jártak körbe a résztvevők, mint a válság utáni fellendüléshez szükséges stratégiai változások a Kárpát-medencében. A fellendülés érdekében, a kormányok által követendő ipar, agrár, oktatási, vidékfejlesztési, és pénzügy-politikai feladatok kérdéseit, a KKV-k szerepét a gazdaság fellendülésében, az oktatás és a gazdaság közötti tudástranszfer kérdését, a gazdasági integráció, és a globalizáció és lokalizáció hatásait, valamint a globalizációban rejlő előnyök felismerését, és kihasználását.

A 24. szekció között épp úgy helyet kapott a történelem, mint a műszaki tudományok, a mezőgazdaság, a természettudományok, a környezetvédelem, a területi tervezés, a turizmus, a társadalomtudományok, az oktatás, az EU pályázatok jelentősége, a menedzsment, és a pénzügyek kérdésköre. Nem hiányozhatott a szekciók közül a makrogazdaság, a versenyképesség sem. Olyan különleges szekciók is szerepeltek a konferencián, mint a politikai földrajz, és paradigmaváltás szekciója, a védelmi info-kommunikáció, és kritikus infrastruktúra védelmi kutatások, és a testi-lelki erőnlét, mint versenyképességi tényező szekciója.

A Konferencián határon túli magyar egyetemek és karok elismert képviselői is számos érdekes előadással gyarapították a közös tudást. Többek között a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Kar (Kolozsvár), és Pszichológia és neveléstudományi Kar, Marosvásárhely, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar (Marosvásárhely), Kolozsvári Műszaki Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad, Lembergi Nemzeti Ivan Franko Egyetem Biológia kar Növényfiziológia és Ökológia Tanszék, a Bukaresti Egyetem, a Szabadkai és Újvidéki egyetemek tudós oktatói osztották meg ismereteiket a Konferencia résztvevőivel.

Mai összeállításunkban Professzor Dr. Török Olgát, a Lembergi Nemzeti Ivan Franko Egyetem Biológia kar Növényfiziológia és Ökológia Tanszék vezetőjét, dr. Tanka Lászlót, a Magyar Világtalálkozó főszervezőjét, Professzor Fodor Jánost, az Óbudai Egyetem rektorát,  dr. Csath Magdolnát, a Szent István Egyetem, Gazdaság– és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és  Vidékfejlesztési Intézet professzor asszonyát, dr. Finszter Gézát, az ELTE Állam- és JogtudományiKar; Országos kriminológiai Intézet tanárát, dr. Tuzson Tibort, a konferencia főszervezőjét, Professzor Dr. Imecs Máriát, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök professzorát, és a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karának tanárát, a mérnöki tudományok doktorát, és Dr. Kőrösi Máriát, a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem docensét kérdeztük a konferencia témájáról, a Kárpát-medencei versenyképesség esélyeiről.

 

szerkesztő-műsorvezető: Csaba Beatrix

 

 


Kiemelt adások

A tartalom a képre kattintva hallgatható meg.

 

 

Partnereink