↑ Return to 2015

Oldal nyomtatása

Merítés – Az önkéntesség mint társadalmi tőke tényező… – 2015.06.30.

merites-150x150Merítés – Az önkéntesség mint társadalmi tőke tényező – 2015.06.30.

 

 Az adás első részében dr. Füzér Katalin szociológussal, a PTE Szociológia Tanszék egyetemi adjunktusával beszélgetünk az önkéntesség társadalomra gyakorolt hatásáról, a kapcsolati tőke és a társadalmi tőke összefüggéseiről.  A számos kutatási területtel foglalkozó szociológus szemével rálátást nyerünk azokra a társadalmi és közösségi folyamatokra is, amelyeket a mindennapok szintjén az emberek többsége gyakorlatilag észre sem vesz. Miközben a személyes mindennapi Füzér Kati életét messzemenően befolyásoló tényezőkről van szó. Hiszen már iskolai szinten is kötelezettségként fogalmazódik meg az 50 óra közösségi szolgálat, az önkéntesség fogalomköre, amely az érettségihez ma már kötelezően teljesítendő penzum, amelynek civil szervezetek, és az iskolai közösségi szolgálatok adnak terepet. Arról is beszélgetünk, mit nyer az egyén, és mit nyer egy település közössége az önkéntesség által? Milyen településfejlesztési hatásai vannak, és milyen határai legyenek az önkéntességnek társadalmi befektetés, és a társadalmi tőke szempontjait is szem előtt tartva?

SÁSDoklevelekAz adás második részében egy jó példát kívánunk bemutatni, amely szinte példázza a dr. Füzér Katalin által említett összefüggést az önkéntesség szerepe, a közösségi részvétel minősége, és a települések fejlődése között. Katona Edit a Sásdi Általános Iskola és AMI pedagógusa, és Csollányné Keller Katalin a Hegyháti Általános Iskola és AMI Mágocs  pedagógusa a „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében, a két intézmény együttműködésével és összefogásával valósított meg olyan közösségi eseményeket, amelyeknek célja a fiatalok közösségi aktivitásának fokozása. A gyerekek bevonása a közösségi életbe. Emellett a kérdést megoldás centrikusan megközelítve, alternatívaként kínálták fel az iskolások számára a 12 órás örömteli mozgást, a családi együttlétre is alkalmat adó rendezvényt. Hiszen a programban nagy örömmel vettek részt a szülők is. A program által a gyerekek olyan új sportágakkal is megismerkedhettek, amelyek új lehetőségeket is jelentenek a számukra. Figyelemre méltó az is, hogy Mágocs és Sásd különböző lélekszámú település, valamint a két iskola is eltérő lehetőségekkel rendelkezik. Nagy erénye a kezdeményezésnek, hogy eltérő adottságú intézmények szakembereinek összefogása révén, hogyan lehet összehozni a fiatalokat? Mit tanulhat egymástól két iskola egy ilyen együttműködésben? Milyen távlati eredményeket hozhat településfejlődés szempontjából, ha egy Tankerület, egy járás különböző intézményei közösen tesznek lépéseket a legfontosabb, a társadalmat is érintő kérdésekben, melyek természetes módon gyűrűznek be az iskolai életbe? És nem utolsó sorban milyen hozzáadott értéktöbblettel bír egy ilyen kezdeményezés a gyerekek, az iskolások számára?

szerkesztő-műsorvezető: Csaba Beatrix

Az adás hosszabb változata az alábbi ikonra kattintva meghallgatható.

2015.06.30>>>