↑ Return to Civil Rádió

Oldal nyomtatása

A rádióról

A Civil Rádió 1995-től létező közösségi rádió, amelynek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hangot adjon a hangtalanoknak – vagyis teret adjon minden olyan témának, megszólalási lehetőséget adjon minden olyan társadalmi csoportnak és közösségnek, amelyek nem kapnak figyelmet a tömegmédiumokban.

|

Rádiónk politikai és gazdasági érdekcsoportoktól független műsorszolgáltató, működésének fő forrása a közreműködők önkéntes munkája, továbbá pályázatok, más támogatások, adományok.

A Civil Rádió műsorát a legszélesebb hallgatói közönségnek szánja, de a civil szféra híreire, információira, értékeire, eseményeire fogékony társadalmi csoportok a legfőbb célpontjai. A Civil Rádió javarészt élő műsorokat közvetít a stúdióból, a beszélgetéseket megszakító zenével, alkalmankénti bejátszásokkal, telefoninterjúkkal, játékokkal. Fontos része ezeknek a programoknak az önkéntes szervezetek jogszolgálata (a bejegyzéstől a gazdálkodási-könyvelési kérdésekig), tömegsport-események népszerűsítése, a civil szervezetek és helyi önkormányzatok együttműködésének és konfliktusainak bemutatása, feldolgozása, a fogyasztói érdekvédelem stb.

A zenei részben főleg friss amatőr produkciók kerülnek rendszeresen adásba, koncert és klubhírekkel, időnként élő koncert közvetítéssel. Sok minden belefér ebbe a műfajba, ami a Civil Rádió sajátos karakterét adhatja.
Ez a közösségi rádió nem pusztán az ilyen szervezetekhez (és remélhetőleg más érdeklődőkhöz) szól, hanem javarészt a körükből toborzott önkéntesek működtetik (természetesen némi felkészítés után, technikusok és a rádiózáshoz, továbbá a közösségfejlesztéshez értő szakemberek segítségével).

Rádiónk alapítványa a Civil Rádiózásért Alapítvány 1993-ban alakult; az alapítók a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Nyitott Képzések Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a Lágymányosi Közösségi Ház voltak. Az általuk megfogalmazott hosszú távú programhoz utóbb 100-nál több egyesület, alapítvány, társaskör és intézmény csatlakozott. Az Alapítvány célja a közösségi rádiózás hazai segítése, népszerísítése; képzések, konferenciák, akciók szervezése és – főként – a Budapesten szerveződő, nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóként üzemelő Civil Rádió működtetése. E célok kapcsán több vidéki közösségi rádió alakulásában és elindulásában képzésekkel, tapasztalatcserékkel, tanácsadásokkal közvetlenül is segítettünk (Szóla Rádió Debrecen, Szóköz Rádió Szombathely, Rádió Derecske). Az Alapítvány munkatársai 2002-től folyamatosan több kisközösségi rádió létrejöttében is komoly szerepet játszottak.

1994-95-ben eleinte kölcsönzött berendezésekkel, összesen hat alkalommal időszakos adásokat készítettünk és sugároztunk (az MKM stúdióengedélyeivel) Civil Rádió elnevezéssel. A négy-öt napos, képzésekkel is összekapcsolódó időszakos adások során egy önkéntesekből álló csapat szerzett gyakorlatot – hivatásos szakemberek közreműködésével – a rádiózásban. Ezzel párhuzamosan elindult a saját stúdiónk építése, majd felszerelése, s mindeközben kialakult egy határozott arculatú programszerkezet, amely jól mutatja a közösségi rádió sajátos karakterjegyeit, amelyek megkülönböztetik ezt a rádiózási formát a kereskedelmi és a közszolgálati típusú rádióktól. Itt hangsúlyozzuk, hogy az Alapítványt életre hívó szervezetek a közösségi munka – nemzetközileg is elismert – legrangosabb hazai szakmai műhelyei.

1993-ban egy alapítványunkhoz érkezett holland meghívásra szakmai körutazáson vettünk részt, ahol ottani helyi rádiókat és televíziókat látogattunk meg. Erre az útra meghívtuk több akkor induló vidéki helyi rádió képviselőjét is. Alapítói vagyunk a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének. A Civil Rádió folyamatos adásait 1995. szeptember 1-től a 120.573/1994. MKM számú stúdióengedélyünk alapján – az ebben a körben osztott frekvenciák közül a fővárosban elsőként – indítottunk el.

A Civil Rádió folyamatos adásainak elindulása után is nagy szerepet kapott az Alapítvány működésében a belső és a kifelé irányuló képzések szervezése. Részben belső műhelyek alakultak: a zenei szerkesztőkből; Budapest műhely néven a város életével, hétköznapjaival, hagyományaival kapcsolatos műsorok készítőiből; továbbá Tudósítói műhely néven szervezünk folyamatos felkészítést az újonnan érkező önkénteseknek. Ezeken a közösségi rádiózás műfaji alapvetésén túl, a helyzetgyakorlatok, és a műsorelemzések is gyakoriak, tehát valódi alkotó, közösségi műhelymunka folyik. Fontos közösségépítő, fejlesztő szerepe van itt annak, hogy az újonnan érkezőket a stáb tapasztaltabb tagjai segítik a gyakorlat megszerzésében, tehát a csoporton belül egymást képezzük. Rendszeresek a stáb számára szervezett hétvégi műhelymunkák, amelyek az önépítésre, a közös célok megfogalmazására, a szervezet működésének fejlesztésére kínálnak alkalmat.

Belső képzéseinken túl több alkalommal szerveztünk felkészítő tréninget civil szervezetek képviselőinek “Hogyan készítsünk híreket önmagunkról” címmel, felismerve, hogy a civil szervezetek milyen nehezen bocsátanak ki híreket a saját működésükről, s milyen rosszul jelenítik meg önmagukat a médiumokban. Képviselőink rendszeres szakértő közreműködői a nonprofit szektorban szervezett médiaképzéseknek. Szerveztünk továbbá olyan képzéseket is, melyeken indulás előtti kisközösségi rádiókat készítettünk fel. A Handicap Alapítvánnyal együttműködve több alkalommal közreműködtünk sérült emberek médiahasználatát segítő felkészítésekben.

Az elmúlt években és jelenleg is különféle médiaképzésekben érintett főiskolai, egyetemi hallgatók teljesítenek szakmai gyakorlatot a Civil Rádiónál. Az Alapítvány tevékenységeként két éven keresztül Hangos Pályázatfigyelő címmel 30 perces összeállítást készítettünk, amelyeket 50 vidéki helyi rádió számára havonta megküldtünk. Ezek az anyagok biztosították, hogy az érintett rádiók szakszerűen, friss információkat közvetítsenek a maguk környezetében a nonprofit szektor aktuális jelenségeiről. A küldött kazetták “B” oldalán mindig egy-egy korábban a Civil Rádióban elhangzott különösen sikeres hangfelvétel szerepelt, amelyet többségében úgyszintén bejátszottak vidéki kollégáink a saját adásaikban.

Mivel 2000-ben megnyertük a 98 MHz-es frekvenciára kiírt pályázatot, így 2000 szeptemberétől heti 96 órában sugározhattuk műsorunkat. Ezzel együtt lehetőségünk nyílt adóteljesítményünk jelentős növelésére, így 2001. február 7-től már Budapest egész területén és Pest megye nagy részén is fogható adásunk. A Civil Rádió befogadó rádióként kíván működni, ezért 2000-től több olyan rádiós műhelyt is befogadtunk adásunkba, amely nem jutott frekvenciához, és értékeik az általunk is vállalt és képviselt értékekhez hasonlóak. Így hallható volt a 98 MHz-en 2002-ig a Tilos Rádió, 2006-ig a Fiksz Rádió, és most is hallható a Harmónia Rádió műhelyének műsora.

Jelenleg kb. 220 önkéntessel dolgozunk, műsorainkat egész héten sugározzuk. Adásaink és működési módunk is közösségi érdekeket és formákat képvisel: nem csak a közösségiségről szólunk, de kisebb műsorkészítő stábokban, csapatokban készítjük az általunk sugárzott adásnapokat, 3-8 órás turnusokra osztva önkéntesként dolgozó munkatársainkat. Ezen a “műfajon” belül a Civil Rádió egyik legfontosabb jellemzője, hogy az országos és regionális médiumoktól eltérően, a nemzetközi és országos kérdések helyett sokkal inkább a helyi társadalom dolgaival foglalkozik, valamint önkéntesek működtetik. A mi műhelyünk különösen nagy hangsúlyt fektet a civil társadalom, az önszerveződések budapesti jelenségeinek bemutatására, bátorítására, az ilyen törekvések nyilvánosságának és szakmai működésének segítésére. Igazolja ezt az a tény, hogy nyilvántartásunk szerint évenként 750-800 civil szervezet volt vendége a Civil Rádiónak.

Programunkban jelentős hangsúlyt kapnak a kulturális, szociális, környezetvédelmi események, közösségek, az ilyen típusú konfliktusok, a főváros, illetve egyes városrészeinek, szomszédságainak élete. Ennek kapcsán több kerületi önkormányzattal van folyamatos kapcsolatunk, közreműködést vállalunk tájékoztatási feladataik végzésében, aminek során nem csak a civil szervezetekről, de – egyebek között – a kerületek intézményeinek munkájáról, a helyi hagyományok, a szociális ellátás, a kulturális élet jelenségeiről számolunk be rendszeresen. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Közösségi Adatárral, amely megfelelő bázisa a civil hírirodának is.

Általában a kezdeményező polgár és annak helyi közösségei szerepelnek műsorainkban. A Civil Rádió politikai és gazdasági érdekcsoportoktól független műsorszolgáltató, működésének forrásai ma is a közreműködő önkéntes munkája, továbbá pályázatok, más támogatások, adományok. Ez egy interaktív rádió, amelyben a hallgató akár alkalmi közreműködőként, akár állandó munkatársként szólalhat meg. Az egyik legfőbb törekvésünk éppen az, hogy a tömegkommunikációban dolgozók körül kialakított mítoszt leromboljuk, és bebizonyítsuk, hogy akinek üzenete van, hozzáférhet a mikrofonhoz, részese lehet a rádiót működtető csapatnak.